Parkering

Vi har 650 parkeringsplasser i p-hus og på gateplan.

Ladepunkter for elbil

Vi har 8 ladere i vårt p-hus. Ladestasjonene finner du på plan B.

AC laderne kan lade alle typer elbiler. Laderne er tilgjengelig i appen BILKRAFT, hvor Solsiden vil komme opp som egen lokasjon. Gjennom BILKRAFT appen kan du:

- Starte og stoppe lading av din elbil 
- Filtrere ladestasjoner basert på pluggtype og effekt.
- Se ladestatus og batterinivå på aktiv lading.
- Betale med ditt betalingskort eller bedriftskonto
- Se og aktivere rabatt- og tilbudsordninger for lading
- Registrere og administrere ladebrikker

- Finne ladestasjoner, sortert etter avstand og kartvisning.
- Se kvitteringer for ladinger